Tvoriť kvalitne, s novými trendami ale aj dobovo a mať spokojných zákazníkov